Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ):

Τι είναι η ΕΓΔ; Η Ειδική Γλωσσική διαταραχή είναι μια διαταραχή λόγου, όπου το άτομο παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία στην προφορική και γραπτή έκφραση, χωρίς να υπάρχει κάποιο νοητικό πρόβλημα.   Ποια τα χαρακτηριστικά της σε κάθε ηλικία; Το παιδί παρουσιάζει...

Δυσπραξία

Ορισμός δυσπραξίας Η Δυσπραξία είναι μια μορφή διαταραχής του αναπτυξιακού συντονισμού .Είναι μια διαταραχή που επηρεάζει το λεπτό και / ή αδρό κινητικό συντονισμό σε παιδιά και ενήλικες. Μπορεί επίσης να επηρεάσει την ομιλία. Τα άτομα διαφέρουν ως προς τον τρόπο που...

Φωνολογικές δυσκολίες

Τι είναι οι Φωνολογικές δυσκολίες; Η φωνολογική δυσκολία είναι μια διαταραχή του λόγου, όπου το φωνολογικό σύστημα του ατόμου είναι διαταραγμένο (π.χ. ακούει ίδιους τους ήχους «φ» και «θ» και έτσι τους παράγει λάθος τόσο στον προφορικό, όσο και στον γραπτό λόγο χωρίς...

Μαθησιακές Δυσκολίες

Τι είναι οι Μαθησιακές δυσκολίες; Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή και εμφανίζονται κατά την πρώτη τάξη του δημοτικού, όπου το παιδί και εκτίθεται στον γραπτό λόγο. Ποια τα χαρακτηριστικά τους σε κάθε ηλικία; 6-18 ετών: Κατά την πρώτη...

Διαταραχές Ροής – Τραυλισμός

Στο Let’s Speak Οι σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις φέρνουν πλέον εξαιρετικά αποτελέσματα ! Στο Let’s Speak ! θα σας προταθούν διαφορετικά πρωτόκολλα θεραπείας από τα οποία θα επιλεχθεί αυτό που θα κριθεί αποτελεσματικότερο στο καθημερινό πρόγραμμα του...

Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Τι είναι η ΔΕΠΥ; Η ΔΕΠΥ είναι μία νευροβιολογική διαταραχή της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, όπου τα παιδιά παρουσιάζουν περιορισμένο έλεγχο προσοχής, παρορμητικότητα και υπερκινητικότητα.   Ποια τα χαρακτηριστικά της σε κάθε ηλικία; 3-18 ετών δεν μπορεί να...