Φωνολογικές δυσκολίες

Τι είναι οι Φωνολογικές δυσκολίες;

Η φωνολογική δυσκολία είναι μια διαταραχή του λόγου, όπου το φωνολογικό σύστημα του ατόμου είναι διαταραγμένο (π.χ. ακούει ίδιους τους ήχους «φ» και «θ» και έτσι τους παράγει λάθος τόσο στον προφορικό, όσο και στον γραπτό λόγο χωρίς όμως να υπάρχει κάποια οργανική δυσκολία).

Ποια τα χαρακτηριστικά τους σε κάθε ηλικία;

 0-6 ετών

  • Κάνει ασταθή φωνολογικά λάθη (π.χ. μπορεί να πει «βελφίνι» αντί για «δελφίνι», να πει «δέντρο» σωστά, να πει «δάρος» αντί για «βάρος», απλά διότι δεν μπορεί να διακρίνει ακουστικά τους ήχους «β» και «δ» κι όχι επειδή δεν μπορεί να τα αρθρώσει)
  • Παρουσιάζει καθυστέρηση ομιλίας

  6-18 ετών

  • Μπορεί να παρουσιάσει δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή, διότι ό,τι δε διακρίνει ακουστικά, δεν το κατανοεί ούτε γραπτά
Πότε πρέπει ένας γονιός να επισκεφθεί έναν λογοθεραπευτή;

Οι φωνολογικές δυσκολίες ενός παιδιού πρέπει να αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατόν, συνεπώς εάν παρατηρείται κάποια δυσκολία στην ομιλία με ασταθή λάθη, η πρώιμη παρέμβαση θεωρείται απαραίτητη, συνήθως όταν το παιδί φοιτά στο προνήπιο.

Τι είναι οι Αρθρωτικές διαταραχές;

Η αρθρωτική διαταραχή είναι μια διαταραχή της ομιλίας, όπου το άτομο δεν παράγει σωστά τους ήχους της ομιλίας λόγω κάποιας δομικής ανωμαλίας στους αρθρωτές του (π.χ. δεν μπορεί να σηκώσει αρκετά τη γλώσσα, επειδή έχει χαμηλό χαλινό).

Ποια τα χαρακτηριστικά τους σε κάθε ηλικία;

0 – 18 ετών: το άτομο από μικρή ηλικία δεν παράγει σωστά τους ήχους (π.χ. «θάλαθα» αντί για «θάλασσα», με σταθερά λάθη).

Πότε πρέπει ένας γονιός να επισκεφθεί έναν λογοθεραπευτή

Κατά τη φοίτησή του στο προνήπιο ένα παιδί είναι καλό να περάσει από μία λογοθεραπευτική αξιολόγηση σε περίπτωση εμφάνισης κάποιων από τα παρακάτω συμπτώματα.

Φυσιολογικά στάδια ανάπτυξης των φωνημάτων
2,6 – 3 ετών γ, γκ, κ, (κε-κι), μ, π, μπ, τ
3 – 3,6 ετών β, ν, ντ, χ (χε-χι-χια), για-γιε-γιο
3,6 – 4 ετών ζ, λ, σ, φ
4 – 4,6 ετών δ, θ, λια-λιε-λιο, ξ, ψ
4,6 – 5 ετών τσ
5 – 5,6 ετών ρ

Φυσιολογικά στάδια ανάπτυξης των συμπλεγμάτων

3,6 – 4 ετών σπ, πλ, κλ, βλ, κν, πν, βγ
4 – 4,6 ετών φλ, σκ, στ, σχ, χτ, τρ, κρ, δγια, ζμ, μν
4,6 – 5 ετών τζ, σφ, βρ, ντρ, χν, ζγ, φτ
5 – 5,6 ετών γλ, γρ, στρ
5,6 – 6 ετών δρ, θρ, χτρ, φτ