Μαθησιακές Δυσκολίες

Τι είναι οι Μαθησιακές δυσκολίες;

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή και εμφανίζονται κατά την πρώτη τάξη του δημοτικού, όπου το παιδί και εκτίθεται στον γραπτό λόγο.

Ποια τα χαρακτηριστικά τους σε κάθε ηλικία;

6-18 ετών: Κατά την πρώτη τάξη του δημοτικού, το παιδί εμφανίζει δυσκολία στη φωνολογική ενημερότητα, η οποία εάν δεν κατακτηθεί, δημιουργεί προβλήματα και στις ανώτερες τάξεις, αλλά και μετέπειτα στην ενήλικη ζωή του.

Μαθητές με χαμηλότερο δυναμικό από το μέσο όρο

Η πνευματική αδυναμία ορίζεται ως μια λειτουργία κάτω του μέσου όρου της συνολικής νοημοσύνης που υπάρχει παράλληλα με τα ελλείμματα της προσαρμοστικής συμπεριφοράς και εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου του παιδιού προκαλώντας δυσμενείς επιπτώσεις στην εκπαιδευτική επίδοση του παιδιού. Σημαντικά ελλείμματα στην προσαρμοστική συμπεριφορά υπάρχουν όταν το άτομo παρουσιάζει σημαντικά ελλείμματα σε μία ή περισσότερες από: εννοιολογικές, κοινωνικές και / ή πρακτικές δεξιότητες.
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η διανοητική λειτουργία και η προσαρμοστική συμπεριφορά είναι δύο χωριστές και ξεχωριστές δομές που αλληλοσυμπληρώνονται και σημαντικά ελλείμματα σε καθένα είναι απαραίτητα αλλά μόνο ανεπαρκή για να πληρούν τα κριτήρια για τη διάγνωση της πνευματικής αναπηρίας.

Στόχος της θεραπευτικής ομάδας είναι να βοηθήσει το παιδί με νοητικές αδυναμίες να μπορεί να ακολουθήσει το πρόγραμμα της οικογένειας στην καθημερινότητα, και να συμμετάσχει ενεργά στη ζωή της κοινότητας.
Στα περισσότερα κράτη, ο νόμος τους εγγυάται τις εκπαιδευτικές και άλλες υπηρεσίες με δημόσιες δαπάνες.
Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να έχει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση για να μάθει για τα δυνατά σημεία του και τις ανάγκες του. Δεδομένου ότι κανένας ειδικός δεν διαθέτει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες, μπορεί να εμπλέκονται πολλοί επαγγελματίες. Οι γενικές ιατρικές εξετάσεις καθώς και οι δοκιμές σε τομείς όπως η νευρολογία (νευρικό σύστημα), η ψυχολογία, η ψυχιατρική, η ειδική εκπαίδευση, η ακοή, ο λόγος και η όραση και η φυσική θεραπεία είναι χρήσιμες. Ένας παιδοψυχολόγος ή ένας αναπτυξιολόγος παιδίατρος συχνά συντονίζει το θεραπευτικό πρόγραμμα . Η θεραπευτική ομάδα αναπτύσσει από κοινού με την οικογένεια και το σχολείο ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό και εκπαιδευτικό σχέδιο.
Οι συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές μπορεί να σχετίζονται με διανοητικές δυσλειτουργίες και μπορεί να παρεμβαίνουν στην πρόοδο του παιδιού. Τα περισσότερα παιδιά με νοητική αδυναμία αναγνωρίζουν ότι βρίσκονται πίσω από άλλους της ηλικίας τους. Μερικοί ενδέχεται να απογοητευτούν, να αποσυρθούν ή να αγωνιστούν ή να ενεργήσουν “κακοί” για να προσελκύσουν την προσοχή άλλων νέων και ενηλίκων.
Οι έφηβοι και οι νέοι ενήλικες με νοητική καθυστέρηση ενδέχεται να καταθλιπτούν. Αυτά τα άτομα μπορεί να μην έχουν αρκετές γλωσσικές δεξιότητες για να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους και η κατάθλιψή τους μπορεί να αποδειχθεί από νέα προβλήματα, όπως για παράδειγμα στη συμπεριφορά τους, στο φαγητό και στον ύπνο.
Η περιοδική διαβούλευση με παιδοψυχίατρο μπορεί να βοηθήσει την οικογένεια να καθορίσει τις προσδοκίες, τα όρια, τις ευκαιρίες επιτυχίας και άλλα μέτρα που θα βοηθήσουν το παιδί τους με νοητικές αδυναμίες να χειριστεί τις πιέσεις της ανάπτυξης.

Χαρισματικοί μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία είναι χαρισματικά, δηλαδή έχουν ένα νοητικό δυναμικό ανώτερο από το μέσο όρο των συνομηλίκων τους ωστόσο παρουσιάζουν προβλήματα μάθησης και προσοχής.
Πολλά από αυτά τα παιδιά περνούν από το σχολείο χωρίς να αναγνωρίζονται ως έχοντα ειδικά ταλέντα ή ανάγκες.

Η έκφραση : “Το παιδί σας είναι προικισμένο και χρειάζεται ειδική εκπαίδευση;” Πολλοί γονείς είναι πολύ εξοικειωμένοι με αυτό το είδος σχολιασμού. Μπορεί να το ακούσετε από φίλους. Από την οικογένεια. Ακόμη και από μερικούς δασκάλους και γιατρούς.
Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν εξαιρετικές ικανότητες σε ορισμένους ακαδημαϊκούς τομείς και σημαντικές μαθησιακές δυσκολίες σε άλλους τομείς. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ένα ειδικό όνομα για να περιγράψουν τους σπουδαστές που είναι κατάλληλοι για προικισμένα προγράμματα καθώς και ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Αυτά τα παιδιά αναφέρονται ως “δύο φορές” εξαιρετικοί μαθητές.

Δύο φορές εξαιρετικά παιδιά τείνουν να εμπίπτουν σε μία από τις τρεις κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες βοηθούν να εξηγηθεί γιατί οι μαθητές περνούν συχνά από το σχολείο χωρίς τις υπηρεσίες και την τόνωση που χρειάζονται:

1) Οι μαθητές των οποίων το ταλέντο καλύπτει τα ζητήματα μάθησης και προσοχής. Αυτά τα παιδιά βαθμολογούνται υψηλά στις δοκιμές για το ταλέντο αλλά δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά συγκριτικά με το μέσο όρο των συνομηλίκων τους, στις μαθησιακές διαδικασίες . Αυτοί οι μαθητές χρησιμοποιούν τις εξαιρετικές τους ικανότητες για να προσπαθήσουν να αντισταθμίσουν τις αδυναμίες τους. Αλλά καθώς μεγαλώνουν, μπορεί να χαρακτηριστούν ως «αδύναμοι» μαθητές ή “τεμπέληδες” καθώς πέφτουν πίσω από τους προικισμένους τους συνομηλίκους.

2) Οι μαθητές των οποίων τα ζητήματα μάθησης και προσοχής υποσκιάζουν το ταλέντο τους. Τα ζητήματα μάθησης και προσοχής μπορούν να επηρεάσουν τις επιδόσεις στις δοκιμές IQ και άλλες αξιολογήσεις για τα χαρισματικά. Για παράδειγμα, επειδή πολλές από αυτές τις εξετάσεις απαιτούν γλωσσικές δεξιότητες, τα παιδιά με γλωσσικές προκλήσεις μπορεί να μην έχουν καλές επιδόσεις.
Αυτά τα παιδιά μπορούν να τοποθετηθούν σε ειδικά μαθήματα εκπαίδευσης, όπου βαριούνται και ενδεχομένως να ενεργούν επειδή δεν είναι αρκετά προκλητά. Μερικά από αυτά τα παιδιά εντοπίζονται, λανθασμένα, ως έχοντα συναισθηματικά προβλήματα.

3) Οι μαθητές των οποίων τα ζητήματα μάθησης και προσοχής και η υπεροχή καλύπτουν το ένα το άλλο. Αυτά τα παιδιά μπορεί να φαίνονται να έχουν μέση ικανότητα επειδή τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες τους «ακυρώνονται ο ένας τον άλλον». Κατά συνέπεια, αυτοί οι μαθητές μπορεί να μην είναι κατάλληλοι για προικισμένα προγράμματα ή για ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ο προσδιορισμός «δύο φορές εξαιρετικών μαθητών» τείνει να είναι χαμηλή προτεραιότητα. Συχνά χρειάζεται ένας ενεργός γονέας να πιέσει για δοκιμές τόσο για τα χαρισματικά όσο και για θέματα μάθησης και προσοχής. Αλλά μερικές φορές οι δάσκαλοι είναι οι πρώτοι που θέτουν την ευκαιρία.
Παρακάτω αναφέρονται κάποια σημάδια ότι το παιδί σας θα μπορούσε να είναι «δύο φορές εξαιρετικά μαθητευόμενος»:

1) Έκτακτο ταλέντο σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως μαθηματικά, ζωγραφική, λεκτική επικοινωνία ή μουσική.
2) Σημαντικό χάσμα μεταξύ της απόδοσης του παιδιού σας στο σχολείο και της απόδοσής του σε δοκιμασίες επάρκειας
3) Σημάδια μιας διαταραχής επεξεργασίας, όπως η δυσκολία μετά από ομιλούμενες οδηγίες ή ιστορίες που διαβάζονται δυνατά. Δεν υπάρχει ένας απλός τρόπος για τον εντοπισμό δύο φορές εξαιρετικών παιδιών. Ρωτήστε το σχολείο του παιδιού σας πώς αξιολογεί τα παιδιά για τα ταλέντα και τα θέματα μάθησης και προσοχής. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει πιθανώς την αξιολόγηση των ισχυρών και αδύναμων σημείων του παιδιού σας καθώς και την παρατήρηση του σε τάξη και σε άλλες ρυθμίσεις.

Μπορεί να είναι χρήσιμο για εσάς και τους δασκάλους να διατηρήσετε τα αρχεία το παιδί σας σε τι υπερέχει και σε τι αγωνίζεται. Να είστε σε επιφυλακή για το πόσο σκληρά είναι που μελετά και πόσο αποδίδει .

Δυσλεξία

Eίναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία νευρο-βιολογικής προέλευσης. Χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στη φωνολογική συνειδητοποίηση, τη λεκτική μνήμη και την ταχύτητα της λεκτικής επεξεργασίας, στην αναγνώριση λέξεων και με κακές ικανότητες ορθογραφίας και αποκωδικοποίησης. Αυτές οι δυσκολίες οφείλονται τυπικά σε ένα έλλειμμα στη φωνολογική συνιστώσα της γλώσσας που συχνά είναι απροσδόκητο σε σχέση με άλλες γνωστικές ικανότητες και στην παροχή αποτελεσματικής διδασκαλίας στην τάξη. Οι δευτερογενείς συνέπειες μπορεί να περιλαμβάνουν προβλήματα στην κατανόηση της ανάγνωσης και μειωμένη εμπειρία ανάγνωσης που μπορεί να παρεμποδίσει την ανάπτυξη του λεξιλογίου και των γνώσεων του παρελθόντος. Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή δυσκολία που επηρεάζει κυρίως τις δεξιότητες που σχετίζονται με την ακριβή και άπταιστη ανάγνωση και ορθογραφία λέξεων.

Η δυσλεξία εμφανίζεται σε όλο το φάσμα των πνευματικών ικανοτήτων. Συνυπάρχουσες δυσκολίες μπορεί να παρατηρηθούν σε πτυχές της γλώσσας, του συντονισμού των κινητήρων, του νοητικού υπολογισμού, της συγκέντρωσης και της προσωπικής οργάνωσης, αλλά οι παραπάνω αδυναμίες δεν είναι δείκτες δυσλεξίας, από μόνες τους.
Μια καλή ένδειξη της σοβαρότητας και της εμμονής των δυσλεξικών δυσκολιών μπορεί να επιτευχθεί εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο το άτομο ανταποκρίνεται ή έχει ανταποκριθεί σε βάσιμη παρέμβαση ».

Εκτός από αυτά τα χαρακτηριστικά, αναγνωρίζονται επίσης οι δυσκολίες οπτικής και ακουστικής επεξεργασίας που μπορούν να αντιμετωπίσουν μερικά άτομα με δυσλεξία .Οι αναγνώστες με δυσλεξία μπορεί να δείξουν ένα συνδυασμό ικανοτήτων και δυσκολιών που επηρεάζουν τη διαδικασία μάθησης. Ορισμένοι έχουν επίσης πλεονεκτήματα σε άλλους τομείς, όπως στο σχεδιασμό, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικές δεξιότητες, διαδραστικές δεξιότητες και προφορικές δεξιότητες.

Η δυσλεξία είναι μια επίμονη κατάσταση, τείνει να είναι ανθεκτική στις συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας, αλλά το αποτέλεσμά της μπορεί να μετριαστεί με κατάλληλη παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της τεχνολογίας των πληροφοριών και του κατάλληλου εξειδικευμένου θεραπευτικού προγράμματος. Μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες στην ακουστική ή / και οπτική αντίληψη. Συσχετίζεται ιδιαίτερα με τον έλεγχο και τη χρήση της γραπτής γλώσσας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει αλφαβητική, αριθμητική και μουσική σημειογραφία.

Μερικοί μαθητές έχουν πολύ καλά αναπτυγμένες δημιουργικές δεξιότητες ή / και διαπροσωπικές δεξιότητες, άλλοι έχουν ισχυρές προφορικές ικανότητες. Μερικοί δεν έχουν εξαιρετικά ταλέντα. Όλοι ωστόσο έχουν δυνατά σημεία.

Δυσγραφία

Η δυσγραφία είναι μια κατάσταση που προκαλεί πρόβλημα με τη γραπτή έκφραση. Δεν είναι το αποτέλεσμα ενός τεμπέλικου παιδιού.

Για πολλά παιδιά με δυσγραφία, η λαβή ενός μολυβιού και η οργάνωση γραμμάτων σε μια γραμμή είναι δύσκολη. Το χειρόγραφό τους τείνει να είναι ακατάστατο. Δυσκολεύονται με την ορθογραφία και την τοποθέτηση σκέψεων σε χαρτί. Αυτές και άλλες εργασίες γραφής, όπως η τοποθέτηση ιδεών σε γλώσσα που είναι οργανωμένη, αποθηκευμένη και στη συνέχεια ανακτηθεί από τη μνήμη, μπορεί να προστεθούν στις δυσκολίες για την οργάνωση και έκθεση της γραπτής έκφρασης. Οποιοσδήποτε ορισμός και να χρησιμοποιηθεί, είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι η αργή ή δυσκίνητη γραφή δεν είναι απαραίτητα ένα σημάδι ότι το παιδί σας δεν προσπαθεί αρκετά σκληρά. Το γράψιμο απαιτεί ένα σύνθετο σύνολο λεπτών δεξιοτήτων κινητικότητας και επεξεργασίας γλώσσας. Για τα παιδιά με δυσγραφία, η διαδικασία γραφής είναι πιο δύσκολη και πιο αργή. Χωρίς βοήθεια, ένα παιδί με δυσγραφία μπορεί να έχει δύσκολη περίοδο στο σχολείο. Ένα άτομο με δυσγραφία, οι ειδικοί πιστεύουν ότι σ’ένα ή και τα δύο επόμενα βήματα στη διαδικασία γραφής έχουν υπάρχει δυσκολία :

1)Οργάνωση πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα γραπτό προϊόν που είναι δύσκολο να διαβαστεί και να γεμάτο με λάθη . Και το πιο σημαντικό, δεν μεταδίδει τι γνωρίζει το παιδί και τι σκοπεύει να γράψει.

2)Η μνήμη εργασίας μπορεί επίσης να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στη δυσγραφία. Ένα παιδί μπορεί να έχει πρόβλημα με αυτό που ονομάζεται “ορθογραφική κωδικοποίηση”. Αυτή είναι η δυνατότητα αποθήκευσης άγνωστων γραπτών λέξεων στη μνήμη εργασίας. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να έχει δυσκολία να θυμάται πώς να εκτυπώνει ή να γράφει μια επιστολή ή μια λέξη.

Δυσαριθμησία

Η Δυσαριθμησία είναι μια δια βίου κατάσταση που καθιστά δύσκολο για τα παιδιά να εκτελούν μαθηματικά συναφή καθήκοντα. Δεν είναι τόσο γνωστό ούτε κατανοητό όπως η Δυσλεξία. Αλλά ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι είναι εξίσου κοινό.
Τα παιδιά με αυτό το μαθησιακό ζήτημα έχουν προβλήματα με πολλές πτυχές των μαθηματικών. Συχνά δεν κατανοούν τις ποσότητες ή τις έννοιες όπως η μεγαλύτερη ή η μικρότερη. Μπορεί να μην καταλάβουν ότι ο αριθμός 5 είναι ο ίδιος με τη λέξη πέντε. (Αυτές οι δεξιότητες ονομάζονται μερικές φορές έννοια αρίθμησης).

Τα παιδιά με Δυσαριθμησία έχουν επίσης πρόβλημα με τη μηχανική της εκτέλεσης μαθηματικών, όπως είναι η δυνατότητα ανάκλησης μαθηματικών γεγονότων. Μπορούν να κατανοήσουν τη λογική πίσω από τα μαθηματικά, αλλά όχι πώς ή πότε να εφαρμόσουν αυτό που γνωρίζουν για να λύσουν τα μαθηματικά προβλήματα.

Συχνά επίσης δυσκολεύονται με τη μνήμη εργασίας. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουν δυσκολία κρατώντας τους αριθμούς στο μυαλό ενώ κάνουν μαθηματικά προβλήματα με πολλαπλά βήματα.

Πότε πρέπει ένας γονιός να επισκεφθεί έναν λογοθεραπευτή;

Συνιστάται η εκτίμηση ενός λογοθεραπευτή, πριν ξεκινήσει το παιδί τη φοίτησή του στην πρώτη τάξη του δημοτικού, γύρω στα 5-6 έτη.