Λογοθεραπεία

Ορισμός λογοθεραπείας Λογοπεδικός , είναι ο επαγγελματίας ο οποιος είναι υπευθυνος για την πρόληψη, ανίχνευση, διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών επικοινωνίας που προϋποθέτει όλες τις διαδικασίες και λειτουργίες που σχετίζονται με την παραγωγή και την κατανόηση του...