Ομάδες εφήβων

Ομάδες εφήβων

Ομάδες εφήβων

Στην ομαδική θεραπεία, οι έφηβοι ανήκουν σε μικρές ομάδες οι οποίες συνήθως έχουν «κοινά θέματα», πχ, μία ομάδα για την αντιμετώπιση του άγχους. Η ομαδική θεραπεία θεωρείται μία εξαιρετικά αποτελεσματική μορφή θεραπείας στους

εφήβους. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών μίας ομάδας βοηθά τόσο στην αλλαγή όσο και στην θεραπεία του κάθε μέλους της. Η δυναμική μίας ομάδας είναι σπουδαία και βοηθά στο να νιώθει ο κάθε έφηβος ότι «ανήκει» σε μία ομάδα ανθρώπων που

μοιράζονται παρόμοιες δυσκολίες με τον ίδιο. Ακόμα, αποκτούν επικοινωνιακές ικανότητες, προωθόντας την κοινωνική ανάπτυξη, την ανοχή, την ενσυναίσθηση και αλλές διαπροσωπικές δεξιότητες. Επίσης η ομάδα γίνεται ένα υποστηρικτικό περιβάλλον αποδοχής, αξιών και ασφάλειας.Τέλος, ως μέλη μίας ομάδας οι έφηβοι μαθαίνουν να υπάρχουν ως «μέρη» ενός συνόλου, που είναι κάτι μεγαλύτερο από τον ίδιο τους τον εαυτό.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα συμβουλευτικής σε γονείς παιδιών και εφήβων με στόχο την αναδιοργάνωση των ενδοοικογενειακών διεργασιών, την αναγνώριση της προσωπικής συμμετοχης στο πρόβλημα, την ανέλιξη της οικογένειας ως σύνολο, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων, την ανακούφιση του συμπτώματος, την βελτίωση δυσλειτουργικών οικογενειακών σχέσεων και την αλλαγή προβληματικών επικοινωνιακών σχέσεων.