Τι είναι η Νοηματική Γλώσσα;

Η Νοηματική Γλώσσα (ΝΓ) είναι η φυσική γλώσσα των κωφών. Οι κωφοί ταυτίζονται με τη ΝΓ, η οποία είναι μέρος του πολιτιστικού τους υπόβαθρου.

Γιατί χρησιμοποιούν τη Νοηματική Γλώσσα;

Οι κωφοί χρησιμοποιούν τη ΝΓ για να καλύψουν τις ίδιες επικοινωνιακές ανάγκες με αυτές των ακουόντων ανθρώπων. Για να εκφράσουν δηλαδή επιθυμίες, ερωτήματα, απορίες, εντολές, για να δώσουν πληροφορίες από πρακτικές έως φιλοσοφικές και για να μεταφέρουν αφηρημένες έννοιες.

Ποιος χρησιμοποιεί την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα;

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα χρησιμοποιείται στην Ελλάδα από Έλληνες Κωφούς. Δεν είναι η αναπαράσταση της ομιλούμενης γλώσσας με άλλη μορφή, όπως είναι η γραπτή γλώσσα. Η ΕΝΓ είναι η γλώσσα της κοινότητας των Ελλήνων Κωφών και όχι ένα κατασκεύασμα των ακουόντων. Η ΝΓ δεν είναι διεθνής. Υπάρχουν πολλές ΝΓ στον κόσμο: η Αμερικανική ΝΓ (ASL), που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ και στον Καναδά, η Αγγλική ΝΓ (BSL), η Ιαπωνική ΝΓ κ.ά. Οι Έλληνες κωφοί αναγνωρίζουν την ΕΝΓ ως μία γλώσσα.

Η ΝΓ έχει κι αυτή δομή, όπως αυτή των ακουόντων;

Η ΕΝΓ έχει λεκτικές και συντακτικές δομές για να εκφράσει οποιαδήποτε αφηρημένη έννοια. Επίσης, έχει αυστηρούς γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες. Για την οριοθέτηση αυτών των κανόνων η ΕΝΓ χρησιμοποιεί τον χώρο και την κίνηση. Το λεξιλόγιό της είναι πλούσιο, αν και δεν υπάρχουν επιστημονικές έρευνες για την καταγραφή του.

Μπορώ να γράψω στη νοηματική γλώσσα;

Η ΕΝΓ δεν έχει γραπτή μορφή, αλλά τα θεατρικά έργα της κοινότητας των Κωφών καταγράφονται σε βιντεοκασέτες και οι ιστορίες μεταδίδονται από γενεά σε γενεά.

Χρησιμοποιούμε την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα στη λογοθεραπεία;

Η ΕΝΓ δε χρησιμοποιείται στη λογοθεραπεία σαν μέθοδος θεραπείας. Ένα πρόγραμμα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται στη λογοθεραπεία είναι το πρόγραμμα Makaton. Το πρόγραμμα Makaton είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο επικοινωνιακό – γλωσσικό πρόγραμμα που υποστηρίζει συνολικά τις δεξιότητες επικοινωνίας λόγου και
ομιλίας, με ομιλία, νοήματα και σύμβολα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών.

Το Makaton είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα επίπεδα και μπορεί να υποστηρίξει ανθρώπους, τους οποίους το επικοινωνιακό και γλωσσικό έλλειμμα εμποδίζει σημαντικά στο να αλληλοεπιδράσουν κατάλληλα με τον περιβάλλοντα κόσμο. Η φιλοσοφία του προγράμματος, για να στηρίξει τις ελλιπείς επικοινωνιακές και γλωσσικές δομές των αιτούντων, είναι η ενίσχυση των επικοινωνιακών και γλωσσικών δομών με εκπαιδευτικά μέσα που βασίζονται σε οπτικά μοντέλα.

Πηγές:
https://www.noimatiki.gr/el/
https://makatonhellas.gr