Makaton 1 & Makaton 2

Makaton 1 & Makaton 2: Το Makaton είναι ένα γλωσσικό πρόγραμμα σχεδιασμένο να παρέχει τρόπους επικοινωνίας για άτομα, τα οποία δεν μπορούν να επικοινωνήσουν λεκτικά. Χρησιμοποιείται για άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές, αυτισμό, Σύνδρομο Down, Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI), Επίκτητες Νευρολογικές Διαταραχές, οι οποίες έχουν επηρεάσει αρνητικά την ικανότητά τους να επικοινωνήσουν, όπως άτομα που έχουν υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. (Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Makaton )
https://www.makaton.org/