Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές – Αυτισμός

Τι είναι οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές - αυτισμός; Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι μια νευρο-αναπτυξιακή διαταραχή, χαρακτηριζόμενη από νευρολογικά καθοριζόμενες διαφορές στην επεξεργασία πληροφοριών, στην αλλαγή της προσοχής, στη μάθηση. Επηρεάζει τις πιο...

Αρθρωτικές Διαταραχές

Τι είναι οι Αρθρωτικές διαταραχές; Η αρθρωτική διαταραχή είναι μια διαταραχή της ομιλίας, όπου το άτομο δεν παράγει σωστά τους ήχους της ομιλίας λόγω κάποιας δομικής ανωμαλίας στους αρθρωτές του (π.χ. δεν μπορεί να σηκώσει αρκετά τη γλώσσα, επειδή έχει χαμηλό χαλινό)....