Θεραπευτικές προσεγγίσεις

Makaton 1 & Makaton 2: Το Makaton είναι ένα γλωσσικό πρόγραμμα σχεδιασμένο να παρέχει τρόπους επικοινωνίας για άτομα, τα οποία δεν μπορούν να επικοινωνήσουν λεκτικά. Χρησιμοποιείται για άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές, αυτισμό, Σύνδρομο Down, Ειδική Γλωσσική...