Δυσπραξία

Ορισμός δυσπραξίας Η Δυσπραξία είναι μια μορφή διαταραχής του αναπτυξιακού συντονισμού .Είναι μια διαταραχή που επηρεάζει το λεπτό και / ή αδρό κινητικό συντονισμό σε παιδιά και ενήλικες. Μπορεί επίσης να επηρεάσει την ομιλία. Τα άτομα διαφέρουν ως προς τον τρόπο που...