Άρθρο για την Ψυχική Υγεία

Άρθρο για την Ψυχική Υγεία

Ορισμός Mε τον όρο «Ψυχική Υγεία» (Mental Health) αναφερόμαστε σε μια κατάσταση ευημερίας, κατά την οποία το άτομο συνειδητοποιεί τις δυνατότητές του, είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα συνηθισμένα άγχη της ζωής, μπορεί να εργάζεται παραγωγικά και αποτελεσματικά, και...
Νοηματική γλώσσα

Νοηματική γλώσσα

Τι είναι η Νοηματική Γλώσσα; Η Νοηματική Γλώσσα (ΝΓ) είναι η φυσική γλώσσα των κωφών. Οι κωφοί ταυτίζονται με τη ΝΓ, η οποία είναι μέρος του πολιτιστικού τους υπόβαθρου. Γιατί χρησιμοποιούν τη Νοηματική Γλώσσα; Οι κωφοί χρησιμοποιούν τη ΝΓ για να καλύψουν τις ίδιες...

Hanen® “Teacher Talk ”

Η μέθοδος αυτή παρέχει στρατηγικές για την υποστήριξη της γλωσσικής ανάπτυξης, των αρχικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και αλφαβητισμού καθώς και της κοινωνικοποίησης των παιδιών στα φυσικά εκπαιδευτικά τους...

Attention Autism

Το πρόγραμμα Attention Autism στοχεύει στη διδαχή των ικανοτήτων της Προσοχής, της Επικοινωνίας και της Κοινωνικής...

Λογοθεραπεία

Ορισμός λογοθεραπείας Λογοπεδικός , είναι ο επαγγελματίας ο οποιος είναι υπευθυνος για την πρόληψη, ανίχνευση, διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών επικοινωνίας που προϋποθέτει όλες τις διαδικασίες και λειτουργίες που σχετίζονται με την παραγωγή και την κατανόηση του...