1. Αθανασοπούλου Κατερίνα
  2. Μανδαράκα Μικαέλα
  3. Τζιώτη Έλλη
  4. Κωστίδου Ελένη
  5. Κουτούφαρη Ιωάννα
  6. Σιγανού Ειρήνη
  7. Σμπυρούνια Βασιλική