Στόχος της εργοθεραπείας είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των άνω άκρων, η αξιολόγηση και εκπαίδευση του ασθενή σε δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης, με στόχο να τον βοηθήσει να επιτύχει το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας, ανεξαρτησίας και αυτονομίας στην καθημερινότητά του, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής του ίδιου και της οικογένειάς του.