Τι είναι η ΕΓΔ;
Η Ειδική Γλωσσική διαταραχή είναι μια διαταραχή λόγου, όπου το άτομο παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία στην προφορική και γραπτή έκφραση, χωρίς να υπάρχει κάποιο νοητικό πρόβλημα.

 

Ποια τα χαρακτηριστικά της σε κάθε ηλικία;
Το παιδί παρουσιάζει καθυστέρηση στην ομιλία του και αργότερα δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή.

 

Πότε πρέπει ένας γονιός να επισκεφθεί έναν λογοθεραπευτή;
Μετά από διάγνωση αναπτυξιολόγου ή παιδοψυχίατρου, σε περίπτωση που παρατηρεί κάποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά.