Ορισμός

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα είναι μια διαταραχή που συνήθως πρωτοεμφανίζεται στη νηπιακή ηλικία, έχει τη μεγαλύτερη ένταση στη σχολική ηλικία και σε πολλές περιπτώσεις εξακολουθεί να παραμένει σοβαρό πρόβλημα στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή.

Τα παιδιά με ΔΕΠ – ΔΕΠΥ δυσκολεύονται στην παρακολούθηση του μαθήματος και στις σχέσεις τους με τους δασκάλους. Τις περισσότερες φορές η συμπεριφορά τους είναι απρόβλεπτη. Στο οικογενειακό και στο ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον φαίνεται πως έχουν δυσκολίες στην επικοινωνία και την προσαρμογή σε καινούριες καταστάσεις. Πολλές φορές η επιθετικότητα που παρουσιάζουν δυσκολεύει περισσότερο την επικοινωνία τους με τους άλλους και τα οδηγεί σε απομόνωση.

Χαρακτηριστικά

Η διαταραχή αυτή χαρακτηρίζεται από ελλειμματική προσοχή / διάσπαση, υπερκινητικότητα, και παρορμητικότητα.

Ελλειμματική προσοχή / Διάσπαση

 • Ο μαθητής δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στη λεπτομέρεια και κάνει λάθη απροσεξίας.

 • Διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα.

 • Φαίνεται να μην ακούει.

 • Παρουσιάζει περιορισμένο εύρος προσοχής κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων και εργασιών.

 • Δυσκολεύεται στην ολοκλήρωση εργασιών.

 • Αποφεύγει ή εκφράζει δυσαρέσκεια για εργασίες που απαιτούν αδιάσπαστη προσοχή.

 • Δυσκολεύεται στην οργάνωση εργασιών και δραστηριοτήτων.

 • Χάνει ή ξεχνάει πολύ συχνά βιβλία, εργασίες, στυλό κ.λπ.

Υπερκινητικότητα

 • Κινείται νευρικά ή στριφογυρίζει στη θέση του.
 • Φεύγει συχνά από το θρανίο του στο σχολείο.
 • Τρέχει ή σκαρφαλώνει υπερβολικά.
 • Βρίσκεται συνέχεια «εν κινήσει» ή έχει την τάση για συνεχή δράση.
 • Φλυαρεί.

Παρορμητικότητα

 • Δε σκέφτεται πριν ενεργήσει.
 • Διακόπτει συζητήσεις και δραστηριότητες άλλων.
 • Απαντάει σε ερωτήσεις πριν τις ολοκληρώσει ο ομιλητής.
 • Δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του, όταν αυτό απαιτείται.
 • Ολοκληρώνει βιαστικά και με προχειρότητα τις εργασίες του.

Συμβουλές προς τους γονείς

 • Η μελέτη του πρέπει να γίνεται σε σταθερή ώρα και πριν από το παιχνίδι, το οποίο μπορεί να αποτελέσει και αμοιβή για την εργασία που θα κάνει.
 • Καλό είναι να έχει το δικό του δωμάτιο. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται χώρους όπου θα μπορούν να αποσυρθούν για πολλές ώρες. Κοιμούνται καλύτερα εάν τους διαβάσει κανείς στο κρεβάτι μια ενδιαφέρουσα ιστορία ή ένα παραμύθι.
 • Ο αθλητισμός είναι ιδιαίτερα ωφέλιμος για το υπερκινητικό παιδί.
 • Αποφεύγετε τις πολύπλοκες οδηγίες και τα πολλά λόγια.
 • Θέστε σαφείς κανόνες και όρια

Συμβουλές προς τον εκπαιδευτικό

 • Ο εκπαιδευτικός βάζει όρους και στόχους για όλη την τάξη, για το κάθε μαθητή ξεχωριστά.
 • Αποφεύγει ερωτήσεις με πολλά σκέλη.
 • Προτιμά σύντομες ερωτήσεις με απλουστευμένη γλώσσα.
 • Ξεκινά από τα γνωστά προηγούμενα, χρησιμοποιώντας λέξεις – κλειδιά.
 • Χρησιμοποιεί χάρτες, χρωματιστές κιμωλίες, εφημερίδες, περιοδικά (πολυαισθητηριακή μέθοδος).
 • Ενημερώνει τους γονείς ως προς τα συμπτώματα
 • Ενθαρρύνει και τονώνει την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση του μαθητή
 • Ειδική τοποθέτηση μαθητών με ΔΕΠΥ Είναι σημαντικό να προταθεί στο μαθητή να καθίσει κοντά στον εκπαιδευτικό και μάλιστα μακριά από ποίκιλα οπτικά ερεθίσματα
 • Αναγνώριση & διοχέτευση κινητικής ενέργειας του μαθητή. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να συνειδητοποιήσουμε ότι ο μαθητής με ΔΕΠΥ έχει ανάγκη να διοχετεύσει την κινητικότητα του. Μπορούμε να του παράσχουμε τρόπους, ώστε η προαναφερόμενη ανάγκη του να μην εμποδίζει τη μαθησιακή διαδικασία.
 • Ενθαρρύνετε το μαθητή με ΔΕΠΥ να χρησιμοποιεί ημερολόγιο ή καθημερινό πλάνο εργασιών.
 • Παρέχετε στο μαθητή με ΔΕΠΥ επιπρόσθετο χρόνο για την τελειοποίηση της εργασίας του ή του διαγωνίσματος.

Πηγές