Τι είναι οι Αρθρωτικές διαταραχές;
Η αρθρωτική διαταραχή είναι μια διαταραχή της ομιλίας, όπου το άτομο δεν παράγει σωστά τους ήχους της ομιλίας λόγω κάποιας δομικής ανωμαλίας στους αρθρωτές του (π.χ. δεν μπορεί να σηκώσει αρκετά τη γλώσσα, επειδή έχει χαμηλό χαλινό).

Ποια τα χαρακτηριστικά τους σε κάθε ηλικία;

0 – 18 ετών: το άτομο από μικρή ηλικία δεν παράγει σωστά τους ήχους (π.χ. «θάλαθα» αντί για «θάλασσα», με σταθερά λάθη).

 

Πότε πρέπει ένας γονιός να επισκεφθεί έναν λογοθεραπευτή

Κατά τη φοίτησή του στο προνήπιο ένα παιδί είναι καλό να περάσει από μία λογοθεραπευτική αξιολόγηση σε περίπτωση εμφάνισης κάποιων από τα παρακάτω συμπτώματα.

 

Φυσιολογικά στάδια ανάπτυξης των φωνημάτων

2,6 – 3 ετών  γ, γκ, κ, (κε-κι), μ, π, μπ, τ
3 – 3,6 ετών β, ν, ντ, χ (χε-χι-χια), για-γιε-γιο
3,6 – 4 ετών  ζ, λ, σ, φ
 4 – 4,6 ετών  δ, θ, λια-λιε-λιο, ξ, ψ
4,6 – 5 ετών τσ
5 – 5,6 ετών ρ

Φυσιολογικά στάδια ανάπτυξης των συμπλεγμάτων

3,6 – 4 ετών σπ, πλ, κλ, βλ, κν, πν, βγ
4 – 4,6 ετών φλ, σκ, στ, σχ, χτ, τρ, κρ, δγια, ζμ, μν
4,6 – 5 ετών τζ, σφ, βρ, ντρ, χν, ζγ, φτ
5 – 5,6 ετών γλ, γρ, στρ
5,6 – 6 ετών δρ, θρ, χτρ, φτ